søndag 13. september 2009

Eg <3 Echowe


Vi er i full gang med en informasjonskampanje for å motivere elevene på skolen til å ta imot besøk fra Sør-Afrika den 23.september, og samle inn penger den 30.oktober til nye byggeprosjekter.

Skriv et innlegg der du forteller om arbeidet ditt så langt. Hvilken gruppe jobber du på, hva har arberidet deres bestått i så langt? Publisér også relevante lenker og bilder.