søndag 29. november 2009

Vurdering av fagbloggeneI dette innlegget legger jeg ut matrisen for vurdering av fagbloggene deres i Medie- og informasjonskunnskap. Dere skal vise forståelse og modning i faget gjennom bevisst bruk av fagbegreper i arbeidet med læreplanmålene.

Med bloggen viser dere dessuten skriveferdigheter og digitale kompetanser i faget.

Her fra læreplanen:
* Å kunne uttrykkje seg skriftleg i medie- og informasjonskunnskap inneber å formidle informasjon og meiningar i ulike kommunikasjonsuttrykk, som tekst, lyd og bilde på ulike nivå. Det tyder å fortelje, beskrive, analysere, reflektere og vurdere.

* Å kunne bruke digitale verktøy i medie- og informasjonskunnskap inneber å finne, ta imot, handtere, integrere og evaluere informasjon som basis for vidare arbeid med ulike uttrykksformer i eigen produksjon. Det tyder òg å behandle juridiske, kulturelle og etiske utfordringar i samband med internettbruk.

Til slutten av første termin (15.januar) er det ventet at dere har følgende innlegg på bloggen:
1) Fotooppgave
2) Arbeid med informasjonskampanjen Echawe
3) Faglig presentasjon av videoproduksjonen
4) Min medieopplevelse
Bloggen teller 1/4 av terminkarakteren.

VURDERINGSMATRISE

Bildet er Corona del nino jesus av Mataparda. Some rights reserved.

tirsdag 10. november 2009

Er det greit å bruke wikipedia som kilde i eksamensbesvarelsen?

I forrige post skrev jeg om kildebruk og -henvisningen. Jeg skrev også at de formene presenterte var hentet fra: Andresen, Øyvind m.fl (2008): Signatur. Norsk påbygging studiekompetanse 3. Det norske samlaget.

Det som kjennetegner eksemplene jeg skriver er at kildene har en bestemt forfatter. I Signatur står det ikke hvordan en skal referere kilder fra wikipedia. Det er interessant å lese refleksjonen deres etter at dere har jobbet med kildebruk - og henvisninger. Mange skriver er at de er litt usikre på kilden de har funnet på wikipedia. Men mener likevel de er gode nok til å kunne brukes, og jeg er i utgangspunktet enige med dere i det.

De fleste er vel enige om at wikipedia er en kjemperessurs som en inngang til et tema, eller når man skal finne et raskt svar på noe man lurer på. Vi er også enige om at i en høyskole- og univeristetsoppgave, er neppe wikipedia god nok som kilde (eller?).

Her er en interessant snutt som jeg har funnet på klassebloggen Protokollen til Ingwii:

I denne omgangen ble jeg enig med elevene om at kilder fra wikipedia skulle refereres slik:

I teksten: (Wikipedia: Filmhistorie)
I litteraturlista: Wikipedia: Filmhistorie. http://no.wikipedia.org/wiki/Filmhistorie. Lasta ned 4.11.2009.

Innflettet moment ( fra nettkilde):
En nettkilde setter man inn i teksten slik:
Den første filmfremvisningen skjedde i en kafé nær Operaen i Paris. Datoen var 28.desember 1895 og kun et få titall hadde løst ut billetter (Ove Solum 1995).

Eksempel på litteraturliste:
Solum, Ove (1995): “Film i hundre år“, Dagbladet. http://www.dagbladet.no/kronikker/951228-kro-1.html. Lasta ned 27.10.2009.

mandag 9. november 2009

Bildesøk og bildebruk

1. Hva er opphavsrettigheter?
2. Hva er et åndsverk?
3. Hva skal til for å få tillatelse til å bruke et fotografi i en bok?
4. Hvilke organisasjoner finnes for forvaltning av opphavsrettigheter?
5. Hva er sitatrett?
6. Hva er creative commons?
7. Finn et bilde som illustrerer tema opphavsrettigheter på en god måte. Søk på http://search.creativecommons.org/.
8. Gjør en kvalitetssikring: Sjekk at det er greit at du bruker bildet. Sett bildet inn i en bloggpost og oppgi hvem som har tatt det slik det blir gjort her: http://www.creativecommons.no/kariaas/
9. Legg inn en creative commons lisens på SP-bildet du publiserte tidligere i år. http://creativecommons.org/choose/?lang=no

Kilder:
http://www.clara.no
http://www.creativecommons.no/.

søndag 8. november 2009

Blogg-øvelser

Teknisk øvelse:

Sjekk at du klarer følgende:

* Sette inn en lenke
* Sette inn et bilde fra nett, og fra datamaskinen din
* Sett inn en video fra youtube
* Skriv en kommentar
* Sette tags på blogginnlegget ditt
* Slette et innlegg
* Slette en kommentar på et av innleggene dine
* Redigere et innlegg og publisere det på nytt