tirsdag 10. november 2009

Er det greit å bruke wikipedia som kilde i eksamensbesvarelsen?

I forrige post skrev jeg om kildebruk og -henvisningen. Jeg skrev også at de formene presenterte var hentet fra: Andresen, Øyvind m.fl (2008): Signatur. Norsk påbygging studiekompetanse 3. Det norske samlaget.

Det som kjennetegner eksemplene jeg skriver er at kildene har en bestemt forfatter. I Signatur står det ikke hvordan en skal referere kilder fra wikipedia. Det er interessant å lese refleksjonen deres etter at dere har jobbet med kildebruk - og henvisninger. Mange skriver er at de er litt usikre på kilden de har funnet på wikipedia. Men mener likevel de er gode nok til å kunne brukes, og jeg er i utgangspunktet enige med dere i det.

De fleste er vel enige om at wikipedia er en kjemperessurs som en inngang til et tema, eller når man skal finne et raskt svar på noe man lurer på. Vi er også enige om at i en høyskole- og univeristetsoppgave, er neppe wikipedia god nok som kilde (eller?).

Her er en interessant snutt som jeg har funnet på klassebloggen Protokollen til Ingwii:

I denne omgangen ble jeg enig med elevene om at kilder fra wikipedia skulle refereres slik:

I teksten: (Wikipedia: Filmhistorie)
I litteraturlista: Wikipedia: Filmhistorie. http://no.wikipedia.org/wiki/Filmhistorie. Lasta ned 4.11.2009.

Innflettet moment ( fra nettkilde):
En nettkilde setter man inn i teksten slik:
Den første filmfremvisningen skjedde i en kafé nær Operaen i Paris. Datoen var 28.desember 1895 og kun et få titall hadde løst ut billetter (Ove Solum 1995).

Eksempel på litteraturliste:
Solum, Ove (1995): “Film i hundre år“, Dagbladet. http://www.dagbladet.no/kronikker/951228-kro-1.html. Lasta ned 27.10.2009.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar