søndag 29. november 2009

Vurdering av fagbloggeneI dette innlegget legger jeg ut matrisen for vurdering av fagbloggene deres i Medie- og informasjonskunnskap. Dere skal vise forståelse og modning i faget gjennom bevisst bruk av fagbegreper i arbeidet med læreplanmålene.

Med bloggen viser dere dessuten skriveferdigheter og digitale kompetanser i faget.

Her fra læreplanen:
* Å kunne uttrykkje seg skriftleg i medie- og informasjonskunnskap inneber å formidle informasjon og meiningar i ulike kommunikasjonsuttrykk, som tekst, lyd og bilde på ulike nivå. Det tyder å fortelje, beskrive, analysere, reflektere og vurdere.

* Å kunne bruke digitale verktøy i medie- og informasjonskunnskap inneber å finne, ta imot, handtere, integrere og evaluere informasjon som basis for vidare arbeid med ulike uttrykksformer i eigen produksjon. Det tyder òg å behandle juridiske, kulturelle og etiske utfordringar i samband med internettbruk.

Til slutten av første termin (15.januar) er det ventet at dere har følgende innlegg på bloggen:
1) Fotooppgave
2) Arbeid med informasjonskampanjen Echawe
3) Faglig presentasjon av videoproduksjonen
4) Min medieopplevelse
Bloggen teller 1/4 av terminkarakteren.

VURDERINGSMATRISE

Bildet er Corona del nino jesus av Mataparda. Some rights reserved.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar